Info

Wandelen voor Water
Wandelen voor Water is een jaarlijks terugkerend evenement voor kinderen in de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Het heeft plaats rond Wereld Waterdag in maart. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het tekort aan veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden.

De actie Wandelen voor Water is een landelijk initiatief van de stichting Aqua for All, die waterprojecten begeleidt namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Structurele toegang tot veilig water en sanitatie voor de armen – dat is al voor bijna 15 jaar de missie van AquaforAll. Wereldwijd hebben meer dan 660 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater en sanitatie.


Vertrek en route.
Dit jaar wordt er een andere route gelopen dan voorgaande jaren. Er is een nieuwe route uitgezet van ongeveer 5,5 km, vertrekkende vanaf de IJsbaan te Enschede in de omgeving van het prachtige Kristalbad. Zo kunnen de kinderen gelijk kennis maken met een prachtig stukje natuur en een interessant watergebied.

De ontvangst en het vertrek is bij de IJsbaan Twente, Collosseum 90, 7521PT Enschede.

route


Organisatie en verantwoording
Al het organisatiewerk wordt gedaan door Rotaryclubs uit Enschede. De scholen hoeven alleen een lesuur ter beschikking te stellen. Aan het eind van de les worden rugzakjes met informatie uitgedeeld aan de leerlingen. Leerkrachten nemen na de afgesproken geldinzamelperiode het geld in ontvangst waarna de Rotary Clubs zich erover ontfermen en zorgen voor een verdubbeling. Verder vragen wij de leerkrachten of ouders om als begeleider aanwezig te zijn op de wandelmiddag.

De Rotaryclubs zorgen voor ervaren docenten, veilige begeleiding van de wandeling, een duurzame aanpak, controle op de ingezamelde gelden en de besteding daarvan. De kosten van de organisatie worden gedragen door sponsors en de Rotaryclubs.

Het evenement wordt mogelijk gemaakt door een brede samenwerking met Waterschap Vechtstormen, de Universiteit Twente, de Gemeente Enschede, de politie en de brandweer. En niet in de laatste plaats door de sponsoren. Die zorgen er voor dat 100% van de gelden die opgehaald worden door de kinderen geheel ten goede komen aan het waterproject in Tanzania.

.

Welk bedrijf wil ons helpen? We zijn nog op zoek naar sponsoren!


Lesmateriaal


Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
Contactpersoon scholen: Frank Maathuis,maathuis.frank@gmail.com
Contactpersoon PR: Caroline van Dijken:c.vandijken@utwente.nl
Contactpersoon organisatie evenement:
Website: Menno-Jan Kraak