Doel

Wandelen voor water 2018 voor het dorp Kashasha in Tanzania
We wandelen in 2018 voor waterprojecten in het dorp Kashasha, omgeving Rubya, Noordwest TanzaniaTanzania. We werken daarbij samen met de Stichting Shoma.Het project is door Wilde Ganzen goedgekeurd. Dat betekent at de opbrengst van de sponsorloop met 50% wordt verhoogd door Wilde Ganzen!

Stichting Shoma (stichting onderwijsbevordering Tanzania) is in 2005 opgericht. Het oorspronkelijke idee van de oprichters van de stichting was om de (leef)omstandigheden voor de mensen in de omgeving van Rubya te verbeteren. Hier werd mee begonnen door (wees)kinderen gesponsord naar school te laten gaan. Daarnaast heeft Shoma een aantal projecten waarmee de omstandigheden (zowel voor de leefomgeving als voor scholen) verbeterd worden. Zo is er een waterbron aangelegd, wordt er gewerkt aan het leveren van solarlampen en zijn verschillende scholen voorzien van schoolboeken en nieuwe wc’s.

In 2016 is Stichting Shoma samen met de Wilde Ganzen een project gestart om de waterproblematiek in de omgeving van Rubya (Kashasha) aan te pakken. Een onderdeel van dit project is dat er regenwater opgevangen wordt in een waterreservoir van 125m3 (te gebruiken als drinkwater). In 2018 zal de opbrengst van “Wandelen voor water Enschede”, in samenwerking met de Wilde Ganzen besteed worden aan een verdere verbetering en uitbreiding van de watervoorziening.

Hiervoor is een plan opgesteld, dat bestaat uit 5 delen:

  1. Aanleggen van een waterreservoir van 50m3
  2. Een nieuwe waterbron aanboren bij de Engelstalige school KEMPS (Kashasha English Medium Primary School)
  3. Voorlichting over het gebruik van schoon water
  4. Onderhoud aan een bestaande waterbron
  5. Aanschaf van een solarpomp
  6. Dakgoten en watertanks voor gezinnen in het dorp


1. Dit waterreservoir zal geschikt zijn voor het grijze water (afvalwater) dat opgevangen wordt. Dit is te gebruiken om bijvoorbeeld de wc’s door te spoelen en de vloer schoon te maken. Op het terrein van de school valt veel schoon water dat in de droge periode te gebruiken is voor de bevolking in de buurt van de school KEMPS, om te drinken en mee te koken. Op dit moment wordt een 125m3 reservoir aangelegd dat zowel door de lokale bevolking als ook door de school gebruikt kan worden. Het waterreservoir wordt gemaakt van lokaal aangeschafte materialen.

2.Een nieuwe waterbron zal worden geboord op grond dat ter beschikking is gesteld door KEMPS. In Tanzania worden alle waterbronnen als eigendom van de overheid gezien, tenzij je schriftelijke goedkeuring hebt om een waterbron (op eigen grond) te beheren. Daarom moeten eerst de nodige vergunningen worden aangevraagd in Bukoba, voordat een aannemer gecontracteerd kan worden voor de boorwerkzaamheden

3.In de omgeving van Kashasha worden veel kinderen en mensen ziek door besmet (niet gereinigd) water. Het districtsziekenhuis van Rubya zal met stichting Shoma een programma maken waarbij voorlichting gegeven wordt, te beginnen op scholen, over het gebruik van schoon water. Ook het district heeft zich bereid verklaard om hierin samen te werken.

4. In Kashasha is een 30 jaar oude bron met veel mankementen die dringend onderhoud en revisie nodig heeft. Er moet van binnenuit gereinigd worden en er zal een nieuw deksel op moeten komen. Ook is het plan om deze waterbron toegankelijker te maken, vooral voor kinderen en vrouwen.

5. De aanschaf van een solar pomp is bedoeld om het water (zie punt 1) op te pompen naar een hoger gelegen watertank voor de bevolking. De pomp zal in de omgeving van Bukoba worden aangeschaft, zodat de lokale economie hiervan profiteert.

6.In Kashasha worden weeskinderen bij gezinnen in het dorp opgevangen. Die gezinnen hebben het financieel meestal niet breed. Wij willen bij deze gezinnen een dakgoot aan hun huis aanbrengen, zodat zij regenwater kunnen opvangen in een plastic watertank van ca 2000 liter. Dit heeft veel voordelen, onder andere dat de (wees)kinderen minder vaak de opdracht krijgen om water te gaan halen en daardoor meer tijd hebben voor lezen, huiswerk of sport/spel