Resultaat 2014


Op vrijdagmiddag 21 maart 2014 hebben bijna 850 schoolkinderen van 15 basisscholen uit Enschede en Losser gewandeld voor Wandelen voor Water. Bijna 700 kinderen liepen vanaf het UT terrein een afstand van zes kilometer. †Zij deden dat met 6 liter water op hun rug. Die zelfde dag liep alle 165 kinderen van de De Saller in Losser een vergelijkbare wandeling, een natte maar unieke belevenis! Ook de allerkleinsten liepen heel stoer met aangepaste hoeveelheid water om te ervaren wat leeftijdgenoten in derdewereldlanden vaak elke dag moeten doen om aan schoon water te komen. †De schoolkinderen hebben hiermee aandacht gevraagd voor het wereldwijde waterprobleem en verzamelden door middel van sponsoring geld in voor een groot waterproject in IndonesiŽ.†

Na de wandeling in Losser maakte burgemeester Michael Sijbom de opbrengst van de sponsorloop in Losser bekend: € . En ‘s middags maakte burgemeester den Oudsten van Enschede de voorlopige stand bekend van de totale sponsorloop: € 14.607,54. Het bedrag is door de Rotary verdubbeld tot € 29.215,-


Het programma

Losser†[school De Saller]:

08.45/09.00 uur†vertrek bij de school

11:00/11.30 uur is de feestelijke finish waarna burgemeester Michael Sijbom van Losser
†de opbrengst bekend maakt.


Enschede / Hengelo†[UT terrein]†(zie route)

De wandeltocht van de overige scholieren begint die middag om 12.30 uur met een feestelijke warming up en een optreden van een Indonesische dansgroep op het voorterrein van de Universiteit Twente. Twee jeugdspelers van FC Twente geven het startsein. De intocht is ook weer op het UT-terrein. Om 15.15 uur maakt burgemeester Peter den Oudsten van Enschede de opbrengst bekend.†

12.00:†scholen arriveren
12.30:welkom en introductie met†optreden Indonesische dansgroep
12.45: warming-up onder begeleiding van†Wendy Kwekkeboom, lifestylecoach
12.55: opstellen van de eerste groep voor de startboog
13.00: korte peptalk door voetballers A1 team FC Twente en dan startschot
15.00: binnenkomst en legen van de flessen
15.15: burgemeester Peter den Oudsten van Enschede maakt de opbrengst †
† † † † † † bekend


Een les, inzamelen en een vrolijke wandelmiddag

Scholieren lopen op die dag 6 kilometer met 6 liter water in een rugzak. Zij ervaren daarmee zelf wat het is om net als kinderen in ontwikkelingslanden voor en na schooltijd water te moeten halen voor het gezin of de school.†

De uitdaging voor de scholieren is om voor deze prestatie van ouders, familie, buren en vrienden een bijdrage te vragen. Deze bijdragen worden ingezet voor aanleg van drinkwater voorzieningen en sanitaire voorzieningen bij het dorp Ganjarsari in IndonesiŽ.†

Voorafgaand aan de inzameling van bijdragen krijgen de kinderen een les over de waterproblemen in ontwikkelingslanden. De les duurt ongeveer 1 uur en bevat tevens instructie voor het inzamelen van de bijdragen en de wandeldag. De wandeling zelf is op een vrijdagmiddag 21 maart. Naast het wandelen wordt het een vrolijke middag met fitness, muziek en waterpompen.

Wandelen voor Water is een landelijk initiatief van de stichting Aqua for All,†die namens het ministerie van Buitenlandse Zaken waterprojecten begeleidt. Aqua for All heeft de ingezamelde bijdragen voor 2013 verdubbeld! †Wij hebben goede hoop dat dit ook in 2014 gebeurt.

© †2016