Doel 2014

In najaar 2014 zijn de werkzaamheden in het dorp Ganjarsari gereed gekomen, zie onderstaande tekst uit de officiŽle rapportage voor AquaforAll:

De derde desa †betreft Ganjarsari, verbetering en uitbreiding van het schoon water systeem en de bouw van 15 MCK’s. Deze desa bestaat uit 2114 HH en 10.570 inwoners. De uitvoering is in het najaar van 2014 gerealiseerd.

Voor de werving van de benodigde fondsen hebben ca. 800 kinderen meegedaan aan de actie “Wandelen voor water Enschede”, georganiseerd door 5 Rotary clubs. Deze actie, die plaats vond op het terrein van de Universiteit Twente, heeft € 15.000.- opgebracht.

Voor een impressie van het project in het eerste met Ganjarsari vergelijkbare dorp Nyenang zie de†Film


Waterproject Bandung Barat, IndonesiŽ
Schoon water en goede sanitaire voorzieningen zijn van groot belang. OnhygiŽnische was- en toiletgelegenheden hebben tot gevolg dat kinderen zich permanent blootstellen aan vervuild oppervlaktewater met alle kans dat ze dodelijke ziektes als tyfus en cholera kunnen oplopen. Toegang tot veilig drinkwater en WC’s draagt er toe bij dat kinderen vaker naar school geen kilometers per dag hoeven te lopen voor veilig drinkwater.

De†regio Bandung Barat†is een zelfstandige regio op West Java en bestaat uit 18 woongemeenschappen (desa’s), die geen of slechte voorzieningen hebben. De infrastructuur van het watersysteem in dit gebied is erg slecht en hele dorpen zijn niet aangesloten op schoon drinkwater. Bovendien is de kwaliteit van het water slecht en de sanitaire voorziening zijn gebrekkig of ontbreken.†

Het doel van het project is om alle bewoners, zo’n 19.500 gezinnen, te voorzien van goede sanitatie en schoon drinkwater. Maar ook om de lokale overheid te trainen in het onderhouden van het systeem en innen van gelden.

Per dorp wordt het watersysteem aangepakt. Het eerste Dorp, Nyenang is in 2012 gereed gekomen, en voor het tweede dorp Cipeundeuy is de financiering (mede dankzij Aquaforall) rond en zijn de werkzaamheden gestart. Naar verwachting zullen deze na september 2013 worden afgerond.

De bedoeling is om met Wandelen voor Water Enschede geld op te halen om voor het derde dorp Ganjarsari de plannen in 2014 gerealiseerd te krijgen.†Per dorp zijn de kosten ongeveer € 70.000. Lokale mensen voeren de werkzaamheden uit.†Al het ingezamelde geld wordt in IndonesiŽ besteed en beheerd door een vertrouwde relatie met een goede reputatie, de NV Waterleiding Mij Drenthe.


© †2016