Resultaat 2012

Op vrijdagmiddag 23 maart 2012 hebben bijna 800 schoolkinderen van 21 basisscholen uit Enschede, Losser, Overdinkel, Haaksbergen, Eibergen en Neede vanaf het UT terrein een afstand van zes kilometer. Zij deden dat met 6 liter water op hun rug.Daarmee ervaarden zij wat leeftijdgenoten in derdewereldlanden vaak elke dag moeten doen om aan schoon water te komen. De schoolkinderen hebben hiermee aandacht gevraagd voor het wereldwijde waterprobleem en verzamelden door middel van sponsoring geld in voor een groot waterproject in Nepal. Met het ingezamelde geld kunnen minstens 10 scholen in het district Nawalparasi eo in Nepal op duurzame wijze worden voorzien van schoon drinkwater. Meer dan 5000 kinderen profiteren van de waterputten, watertanks, kranen en toiletten die van het ingezamelde geld kunnen worden geplaatst.

Na de wandeling maakte burgemeester den Oudsten van Enschede de voorlopige stand bekend van de sponsorloop: € 14.691. Het bedrag wordt door Aqua for All verdubbeld tot € 29.382,-


Met dank aan....

Bij Wandelen voor Water Enschede 2012 waren velen betrokken die geheel belangeloos een grote bijdrage hebben geleverd aan het succes van de dag:

  • Mensen van de EHBO die de blaren hebben behandeld en de Brandweer Enschede die zich over het water van de kinderen heeft ontfermt
  • DJ.. die de stemming er goed in wist te krijgen, Linda Hagenbeek voor de warming-up en het Dweilorkest voor de muzikale omlijsting
  • Michel Jansen (hoofd opleidingen FC Twente) en de sterspelers Derre Kwee en Joesef Samoel van het A1 team FC Twente die de start opluisterden
  • Burgmeester den Oudsten van Enschede die het opgehaalde bedrag bekend maakte.
  • De sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt dat de opbrengst van de kinderen geheel ten goede komt van de waterprojecten in Nepal.
  • De UT die het terrein en faciliteiten ter beschikking stelde en heel veel hulp heeft geboden.
  • De filmploeg van Saxion ACT opleiding Kunst en Techniek – we zijn benieuwd naar het resultaat.
  • Speciale vermelding verdient Esther Beimers die een onmisbare rol heeft gespeeld bij de afwikkeling van de sponsorgelden.
  • De vele vrijwilligers van de 3 betrokken Rotaryclubs: RC Enschede, RC Enschede-Noord en RC Enschede-Zuid. Zij hebben de gastlessen op de scholen verzorgt en waren in grote getale aanwezig om de wandeling in goede banen te leiden.
  • En natuurlijk..... de honderden kinderen van 21 scholen in Enschede, Losser, Overdinkel, Haaksbergen, Eibergen en Neede, hun juffen en meesters, en hun ouders en begeleiders.

Allemaal hartelijk dank!!!!! En tot volgend jaar.