Wandelen voor water Enschede
23 maart 2018! Doe mee


Jij een leuke en interessant dag, zij schoon drinkwater!

6 km lopen met 6 liter water op de rug voor leeftijdsgenootjes in Tanzania. Doe ook mee met je klas.Elk jaar op Wereld Waterdag is er wereldwijd aandacht voor het tekort aan veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden.

Op vrijdag 23 maart 2018 organiseren Rotary Clubs in Enschede ook dit jaar weer Wandelen voor Water voor scholieren van groep 7 en 8.Doe mee!


Een leerzame les, een uitdagende middag en dat alles voor het goed doel: watervoorziening bij een school in Tanzania.

In januari krijgen de kinderen eerst een les over de waterproblemen in ontwikkelingslanden. De les duurt ongeveer 1 uur en wordt gegeven door enthousiaste vrijwilligers die hier een professionele training in hebben gehad.

De wandeling zelf is op vrijdagmiddag 23 maart. Naast het wandelen wordt het een vrolijke middag met fitness, muziek en waterpompen.

De leerlingen van groep 7 en 8 die dag 6 kilometer met 6 liter water in een rugzak. Zij ervaren daarmee zelf wat het is om net als kinderen in ontwikkelingslanden voor en na schooltijd water te moeten halen voor het gezin of de school.

Voor deze prestatie vragen de leerlingen van ouders, familie, buren en vrienden een bijdrage. Deze bijdragen worden ingezet voor aanleg van een drinkwater voorzieningen bij een school van kansarme kinderen in Kashasha, omgeving Rubya, Noordwest Tanzania.

Wandelen voor Water is een landelijk initiatief van de stichting Aqua for All,die namens het ministerie van Buitenlandse Zaken waterprojecten begeleidt. Er wordt samengewerkt met de stichting Shoma in Tanzania die al sinds 2005 zich inzet om kinderen daar naar school te laten gaan.

Het project wacht op goedkeuring door Wilde ganzen. Deze stichting verhoogt dan de opbrengst met de helft van het opgehaalde bedrag!

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
Contactpersoon scholen: Frank Maathuis,
maathuis.frank@gmail.com
Contactpersoon PR: Caroline van Dijken: c.vandijken@utwente.nl

Meer info:
www.wandelenvoorwater.nl
www.wereld-water-dag.nl/